Filosofie

Our philosophy

Palital heeft een duidelijke focus op het creëren en ontwerpen van duurzame additieven voor de diervoederindustrie. Producten die staan ​​voor 'Clean Growth'. We zoeken actief de samenwerking in de diervoederindustrie en beoordelen hun specifieke behoeften en uitdagingen. Productontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met onze klanten. Voordat nieuwe producten worden geïntroduceerd, worden deze routinematig gecontroleerd bij onze eindklant: het dier.

Diergezondheid en welzijn, prestatie en rendement op de investering staan ​​centraal. Langetermijninvesteringen in productinnovatie en zakelijke relaties, evenals onze kwaliteitsnormen, zijn onderdeel van onze filosofie.

Clean Growth

Palital staat voor "Clean Growth", de groei van het individuele dier en de groei van de veehouderij. We werken samen met onze klanten om hun bedrijf te laten groeien door moleculen te gebruiken die door de wetenschap zijn bewezen. Wat we graag bespreken is simpel: wat werkt voor dieren en waarom. Uiteindelijk is dat wat dieren en onze industrie doet groeien.

Consumenten verwachten dat dierlijke productie steeds minder afhankelijk zal zijn van antibiotische groeibevorderaars en soortgelijke producten, en minder op veterinaire therapeutische interventies. Bij Palital weten we hoe dit kan met een zuiver geweten en een clean label.

Alle Palital-voeradditieven worden gemaakt in onze eigen speciale productielocaties, waar we gevestigd zijn; hier in Europa. Neem de 'schone groeibevorderaar' butyraat. We produceren onze eigen butyraat en op basis daarvan maken verschillende formuleringen het Intest-Plus-assortiment. Voor sommige toepassingen is natriumbutyraat vereist, in andere situaties zal de voorkeur uitgaan naar calciumbutyraat. Wij zijn de enige kwaliteitsbasisfabrikant van beide soorten butyraat.

Voederadditieven van Palital -met een clean label- passen in elk dieet, worden verwerkt in elke voerfabriek of premixfabriek. Voeradditieven moeten effectief zijn in: het dier, de voerketen en de economie van de veehouderij. Alleen dan kunnen we een schone groei in de diervoederindustrie realiseren.

Palital Feed Additives B.V.
De Tweede Geerden 11
5334 LH Velddriel (NL)
info@palital.com

KVK nummer 70135398

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta