Privacyverklaring Palital Feed Addives B.V.

 Hier treft u de privacyverklaring van Palital Feed Additives B.V. (hierna: Palital). Palital gaat bewust om met uw privacygevoelige gegevens. Met de komst van de AVG is het verplicht om toe te lichten hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Dat doen wij in dit document. U kunt hier lezen met welke doelen uw gegevens worden opgeslagen, waar deze worden verzameld, door wie ze worden beheerd en hoe de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd wordt. Ook worden uw rechten met betrekking tot uw gegevens benoemd en wordt uitgelegd hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

 Inhoud

 1. Palital Feed Additives B.V.
 2. Doel verzameling persoonsgegevens
 3. Ontvangers
 4. Termijn van opslag
 5. Beveiliging
 6. Uw rechten
 7. Cookieverklaring
 8. Tot slot

 

 1. Palital Feed Additives B.V.

Op dit moment leest u de privacyverklaring van Palital. Palital is een bedrijf dat additieven voor de veevoerindustrie ontwikkelt en produceert. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Palital verzameld worden, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, onze klantenservice belt, een formulier invult, een order plaatst of solliciteert . Deze verklaring is opgesteld zodat u weet wat er met uw gegevens wordt gedaan en hoe u kunt aangeven wat uw wensen zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen.

Wanneer u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@palital.com.

 

 1. Doel verzameling persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is nodig voor een efficiënte bedrijfsvoering. Hieronder wordt beschreven voor welke doelen Palital persoonsgegevens verzamelt. Alle gegevens worden alleen verwerkt omdat verwerking noodzakelijk is om met u in contact te komen, ter uitvoering van een overeenkomst die wordt aangegaan, of met uw uitdrukkelijke toestemming.

 • Contact opnemen

Wanneer u via de website contact opneemt met Palital, worden uw gegevens verzameld. U gebruikt daarvoor het contactformulier, de gegevens die u daar invult zijn voor ons minimaal benodigd om u van dienst te kunnen zijn. Het gaat dan om uw naam en uw e-mailadres.

 • Solliciteren

Wanneer u solliciteert door uw motivatiebrief en CV op te sturen naar het benoemde e-mailadres, zullen deze documenten worden gedownload vanuit de mailbox naar een speciale map in de Palital Cloud. Vervolgens worden ze verwijderd uit de mailbox. Voornoemde map kan enkel worden ingezien door de personen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure.

 • Analytics

De website van Palital verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit doen we met Google Analytics. U kunt hierbij denken aan de tijd die u op de website doorbrengt, de pagina’s die worden bezocht en op welke manier u op onze site terecht gekomen bent. Dit zijn anonieme gegevens. Deze informatie is dus niet gebonden aan uw persoonsgegevens.

We verzamelen deze gegevens door middel van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer worden opgeslagen en die niet schadelijk zijn voor uw computer. Als u niet wil dat we d.m.v. cookies inzicht verkrijgen in de wijze waarop u onze website bezoekt, kunt u niet akkoord gaan met het gebruik van cookies. Uw gebruik van onze website wordt dan niet geregistreerd.

 • Orderverwerking

Wanneer u een order plaatst, slaan wij persoonsgegevens van u op. De gegevens die wij opslaan zijn uw naam, adres en wat u besteld. Wij houden een klantdossier bij, waarin uw vorige orders en betaal statussen worden opgeslagen.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Palital verstuurt nieuwsbrieven per e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling en commercie. Om deze nieuwsbrief te kunnen versturen, wordt uw e-mailadres bewaard via het formulier op de website.

 

 1. Ontvangers

De gegevens die Palital ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

 • Velzart

De website van Palital en de back-ups van deze website worden gehost door Velzart. Op de server van Velzart worden de gegevens opgeslagen die u achterlaat op de website. Ook als u contact met ons opneemt via het contactformulier of uw e-mailadres achter laat om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, worden deze gegevens opgeslagen op de server van Velzart.

 • Mailchimp

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, komt uw e-mailadres terecht in een mailinglist. Deze wordt beheerd door Mailchimp, de partij die voor ons de nieuwsbrieven verstuurd. Uw e-mailadres bewaard wordt in een speciale map die bestemd is voor ontvangers van de Palital nieuwsbrief.

 • Aeins

Wanneer u een order plaatst, worden uw gegevens door medewerkers van de customerservice opgeslagen in Aeins, een digitale omgeving.  Aeins wordt gehost op de server van Bewital, onze partner in Duitsland. Wanneer wij werken in Aeins, loggen we in met een gebruikersnaam en wachtwoord. We kunnen Aeins alleen gebruiken vanuit de Palital of Bewital server, thuis of op een openbare locatie kunnen wij dus niet met uw gegevens in Aeins werken.

 • Bevoegd personeel

Wanneer u solliciteert, zal uw motivatiebrief en CV in behandeling worden genomen door de afdeling HR. Zij dragen er zorg voor dat uw documenten in de daartoe bestemde map terecht komen. Enkel deze medewerkers hebben toegang tot uw gegevens.

 

 1. Termijn van opslag

Wij bewaren uw gegevens voor een langere tijd, maar nooit langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten waar we de gegevens voor nodig hebben. Wanneer we op grond van een wettelijke regeling genoodzaakt zijn om uw gegevens te bewaren, zullen we dit nooit langer doen dan de termijn die de wet daarvoor geeft. Na het verstrijken van de bewaartermijn, verwijderen wij de gegevens.

 • Contactformulier

Wanneer u ons benaderd via het contactformulier, worden de gegevens die u meezendt opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden bewaard totdat contact met u niet meer benodigd is, om aan uw verzoek te kunnen voldoen of om uw vraag deugdelijk te kunnen beantwoorden. Deze termijn kan dus verschillen.

 • Nieuwsbrieven

Uw e-mailadres wordt opgeslagen in de mailinglist vanuit waar de nieuwsbrief verzonden wordt. Deze e-mailadressen worden voor onbepaalde tijd bewaard, u kunt uzelf namelijk uitschrijven wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Uw e-mailadres wordt dan uit de mailinglist verwijderd. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@palital.com of via de link in de nieuwsbrief.

 • Analytics

De gegevens die wij via het gebruik van cookies voor Google Analytics verzamelen worden bewaard binnen Google Analytics voor onbepaalde tijd. Hier kunt u voorafgaand aan uw activiteiten op onze website toestemming voor geven, of er voor kiezen uw gebruik niet te laten registreren.

 • Sollicitaties

Wanneer u solliciteert en niet wordt uitgenodigd voor een gesprek, bewaren wij uw sollicitatie nog tot (maximaal) vier weken na ontvangst. Met uw toestemming, bewaren wij de gegevens tot één jaar na het moment van solliciteren. Mocht er in deze periode een vacature vrijkomen waarvan wij denken dat deze bij u past, dan kunnen wij u aan de hand van de gegevens uit uw vorige sollicitatie contact met u opnemen om alsnog te kijken of wij tot een arbeidsovereenkomst kunnen komen.

 • Klantgegevens

De gegevens van onze klanten slaan wij op in Aeins en gebruiken we zo lang u als klant iets bij ons besteld. Telkens na uw laatste bestelling bewaren wij uw gegevens nog 2 jaren in onze database, opdat wij zo efficiënt mogelijk kunnen handelen wanneer u weer een order plaatst. Als u niet wil dat wij uw gegevens bewaren, kunt u dit aangeven bij uw salesmanager. Op uw verzoek zullen dan uw persoonsgegevens worden verwijderd.

 

 1. Beveiliging

Palital neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uw gegevens worden enkel bewaard in voornoemde software en systemen, wij maken geen fysieke kopieën. Deze software en systemen zijn beveiligd met een wachtwoord. Tevens is de verbinding met onze server beveiligd. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Private cloud

Bij Palital werken we met een private cloud. Deze is gekoppeld aan onze werknemersaccounts, waarop we inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Niet alle mappen in de private cloud zijn voor iedereen toegankelijk, de map waar sollicitaties in bewaard worden is bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor de afdeling HR. Hierdoor zorgen we dat gevoelige informatie enkel gebruikt kan worden door de personen binnen Palital die deze informatie daadwerkelijk nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.

 

 1. Uw rechten

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u een aantal rechten. Deze worden hieronder beschreven:

 • Recht op inzage

U mag ten alle tijden uw gegevens opvragen die door ons worden verzameld en bewaard. Deze zullen wij dan schriftelijk, binnen een redelijke termijn aan u verstrekken.

 • Recht op rectificatie

Wanneer uw gegevens niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten rectificeren.

 • Recht op overdracht

Wanneer u de gegevens die bij ons zijn opgeslagen nodig heeft als u overstapt naar een andere dienst of partij, heeft u recht op overdracht. Wij dragen uw gegevens over, op uw verzoek, aan de andere partij.

 • Recht op wissen van gegevens

Als u niet langer wil dat wij uw gegevens bewaren, mag u ons verzoeken deze te wissen. Wij zullen onverwijld aan dit verzoek gevolg geven.

 • Recht op bezwaar

Als u niet wil dat wij uw gegevens gebruiken, heeft u het recht daar bezwaar tegen te maken. Wij zullen dan het gebruik van uw persoonsgegevens stoppen.

 • Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan.

Hoe kunt u gebruik maken van deze rechten?

Dit kunt u doen door telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail te sturen naar info@palital.com. Wanneer u vindt dat wij niet op de juiste wijze met uw gegevens om gaan en u een klacht wil indienen, zult u zich moeten wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Cookieverklaring

In deze cookieverklaring kunt u lezen van wat voor soort cookies de website van Palital gebruik maakt. In het onderstaande overzicht kunt u zien waar de cookies van afkomstig zijn, met welk doel deze worden gebruikt en hoe lang de cookies bewaard blijven. Wanneer het cookies van derden betreft, hebben wij geen zeggenschap over de inhoud en de bewaartermijn van deze cookies. In dat geval verwijzen zij u door naar het privacybeleid van deze derde partij. Daar kunt u lezen hoe zij met hun cookies omgaan.

Functionele cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te vergroten. Voor deze cookies hebben wij uw toestemming niet nodig.

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
CookieConsent Palital.com HTTP 1 jaar

 

Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die u hebt ingesteld, zoals bijvoorbeeld de taal waarin de website wordt weergegeven

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
Lang Linkedin.com HTTP 1 sessie

 

Analytische cookies worden gebruikt om de website te verbeteren. Deze cookies registreren het gedrag van de bezoekers van onze site. Hierbij kun je denken aan hoe veel tijd je aan een bepaalde pagina besteedt en welke delen van onze website het best bezocht worden. Sommige analytische cookies mogen worden gebruikt zonder toestemming, anderen niet.

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
_ga Palital.com HTTP 2 jaar

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
_gat Palital.com HTTP 1 sessie

Wordt gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
_gid Palital.com HTTP 1 sessie

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Tracking cookies zijn cookies die ook kunnen worden uitgelezen door een derde partij, bijvoorbeeld Linked-In. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u hier toestemming voor gegeven heeft.

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
Bcookie Linkedin.com HTTP 2 jaar

 

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
Bscookie Linkedin.com HTTP 2 jaar

 

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
GPS Youtube.com HTTP 1 sessie

 

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
Lidc Linkedin.com HTTP 1 sessie

 

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
NID Google.com HTTP 6 maanden

 

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
PREF Youtube.com HTTP 8 maanden

 

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
R/collect Doubleclick.net Pixel 1 sessie

 

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
Su_bc Badge.stumbleupon.com HTTP 29 dagen

 

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com HTTP 179 dagen

 

Cookie naam Provider Type Opslagtermijn
YSC Youtube.com HTTP 1 sessie

 

Hoe kunt u uw cookievoorkeur wijzigen?

Als u niet wil dat er op uw computer cookies geplaatst worden, kunt u uw instellingen wijzigen. Dit doet u door de browserinstellingen aan te passen. Cookies die al geplaatst zijn kunnen via deze instelling verwijderen.

 

 1. Tot slot

Palital gebruikt uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Wij hebben uw gegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden.

Wanneer het noodzakelijk blijkt te zijn uw gegevens die bij ons bekend zijn met andere dan in deze overeenkomst benoemde partijen te delen, zullen wij hiervoor eerst uw toestemming vragen.

Palital behoudt zich het recht voor om gegevens openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist. Ook wanneer wij het gerechtvaardigd achten gegevens te openbaren om te voldoen aan een gerechtelijk verzoek, of om de veiligheid of eigendom van Palital te beschermen, zullen wij dit doen. Uiteraard zullen wij hierbij uw recht op privacy zoveel mogelijk in acht nemen en respecteren.

 

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Palital Feed Additives B.V.

Info@palital.com

0418 – 840 017

De Tweede Geerden 11

5334 LH Velddriel

 

UA-175837104-1