Victurea creëert ruimte in rundveerantsoenen!

Tegenwoordig wordt het een steeds grotere uitdaging om een passend rundveerantsoen samen te stellen. Het voer moet aan de ene kant voldoen aan de behoefte van het dier, en aan de andere kant moeten strengere normen en eisen in acht genomen worden. Er moet rekening gehouden worden met veranderde wetgeving, nieuwe initiatieven en maatschappelijke wensen.
Victurea

Een voorbeeld hiervan is het initiatief van de mengvoerindustrie om het fosfaatgehalte in het voer te verlagen. De fosfaatemissie wordt door dit initiatief significant verlaagd, maar op het gebied van rantsoenoptimalisatie heeft het gezorgd voor nieuwe uitdagingen. Hoe kan men bijvoorbeeld op een dusdanig efficiënte manier voeren dat de fosfaatuitstoot in de mest gereduceerd wordt, maar er niet ingeleverd wordt op nutritionele waarde van het voer, en daarmee op de productiviteit van de dieren?

Ook de recente opkomst van VLOG-voer, voer dat gegarandeerd vrij is van genetisch gemodificeerde grondstoffen, maakt dat er gezocht wordt naar erkende GMO-vrije grondstoffen die passen binnen de nutritionele wensen en eisen. Het aanbieden van VLOG-gecertificeerde melk, kan immers de melkveehouder helpen zijn marktpositie te versterken.

Door de discussie over de negatieve effecten van sojaproductie in het buitenland, ontstaat er steeds meer de wens om alternatieve eiwitproducten te gebruiken. Het is interessant om deze alternatieven dichter bij huis te zoeken, zodat de (Europese) afhankelijkheid van geïmporteerde soja af zal nemen.

Victurea, Palital’s inhouse geproduceerde gradual-release ureum, zorgt voor meer vrijheid bij de grondstofkeuze en kan helpen om te voldoen aan de strengere, hedendaagse normen. Victurea is een zeer geconcentreerde bron van non-protein-nitrogen (NPN), die 250% ruw eiwit bevat. Hierdoor kan met Victurea ruimte gecreëerd worden in het rantsoen. Daarnaast bevat Victurea geen fosfaat en is het gegarandeerd GMO-vrij.

Victurea kan u helpen in de zoektocht naar de juiste grondstoffen. Neem contact op met onze salesmanagers voor meer informatie en/of een advies op maat.

Victurea2