Varkens

Voor biggen is het cruciaal dat de darmflora zich goed en snel ontwikkelt. Attract-Plus draagt hieraan bij door de voeropname te stimuleren om de speendip tegen te gaan, terwijl Intest-Plus de ontwikkeling van de darmvilli stimuleert waardoor de darmgezondheid verbetert.

Door Attract-Plus ook bij zeugen in te zetten, zullen de biggen de geur van het voer herkennen en sneller beginnen met het eten van het vaste voer na het spenen. Het gebruik van Intest-Plus bij zeugen lijkt een positieve invloed te hebben op zowel het aantal levend geboren biggen, als gespeende biggen.

Bij vleesvarkens kunt u met Attract-Plus de voeropname van een rantsoen met minder smakelijke grondstoffen verbeteren. Intest-Plus stimuleert dierprestaties door het optimaliseren van de vertering en door verbeterde darmgezondheid.

Attract-Plus en Intest-Plus zijn individueel of als combinatie te gebruiken.

Passende productlijnen:
Intest-Plus / Attract-Plus / Myco-Cure / Palibind

Pluimvee

Door de steeds betere voeding en genetische vooruitgang, gaat de prestatie van vleeskuikens al jaren sterk vooruit. Intest-Plus kan bijdragen aan verbetering van de groei, voederconversie en (darm)gezondheid bij zowel langzaam groeiende als conventionele vleeskuikens.

Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van Intest-Plus bij leghennen en opfokdieren een hoger legpercentage geeft en een lager aantal tweede soort eieren.

Passende productlijnen:
Intest-Plus / Myco-Cure / Palibind

Herkauwers

In de eerste levensweken van een kalf wordt de belangrijkste basis voor een gezonde en hoogproductieve koe gelegd. Intest-Plus beïnvloed de darm dusdanig, dat de vertering en opname van nutriënten en de weerbaarheid sterk verbetert, met een hogere groei als gevolg. Om de opname van zowel de kunstmelk als de overgang naar het eerste krachtvoer te stimuleren, is Attract-Plus uitermate geschikt.

Victurea, een ureum met langzame vrijgave, brengt de beschikbare nutriënten in de pens van melk- en vleesvee in balans, zodat de pens zijn werk optimaal kan doen. De vorming van microbieel eiwit zal toenemen en de benutting van andere grondstoffen zal verbeteren vanwege een verbeterde fermentatie. 

Passende productlijnen:
Victurea / Liqui-Min / Attract-Plus / Myco-CurePalibind

Aquacultuur

Plant gebaseerde voeding kan tot darmschade en verminderde groei leiden in aquacultuur. Toevoeging van Intest-Plus aan de voeding kan deze negatieve effecten wegnemen en naast de groei ook de voer efficiëntie positief beïnvloeden.  De werking van butyraat is onder andere aangetoond in garnalen, zeebaars en tilapia.

Passende productlijnen:
Intest-PlusMyco-Cure / Palibind

UA-175837104-1