Victurea creëert ruimte in rundveerantsoenen!

Tegenwoordig wordt het een steeds grotere uitdaging om een passend rundveerantsoen samen te stellen. Het voer moet aan de ene kant voldoen aan de behoefte van het dier, en aan de andere kant moeten strengere normen en eisen in acht genomen worden. Er moet rekening gehouden worden met veranderde wetgeving, nieuwe initiatieven en maatschappelijke wensen. […]