Algemene gebruiksvoorwaarden website

Versie: 2.11.2021

Deze website wordt beheerd door Palital BV, gevestigd te De Tweede Geerden 13, 5334 LH Velddriel (Nederland), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70135398 (hierna genoemd ‘Palital’). De gebruiksvoorwaarden van deze website kan u hieronder in detail vinden. Door het gebruik van deze website verklaart u
zich akkoord met deze voorwaarden. Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te verlaten.

De inhoud van de website

Palital stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, Palital kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staat we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Palital en de bedrijven die aan haar verbonden zijn en diens directieleden en werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

Palital is dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onder
andere:

  • Handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op de website, zoals, doch niet beperkt tot: informatie over de producten;

  • Storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt
    tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software;

  • Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;

  • Het gebruik van websites, waarop u via een link op onze website terechtkomt;

  • Inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld
    zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Palital of aan de bedrijven die aan Palital verbonden zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars. Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen bestaan. Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van Palital. U mag, na de verkregen toestemming, informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © Palital BV. Alle rechten voorbehouden’. Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde
voldoet? Mail uw vraag dan naar legal@arvesta.eu

Externe links

Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Palital heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. Wij zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.

Vragen en klachten

Palital wil dat uw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Hebt u dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via ons contactformulier.

Ter aanvulling

We hebben het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving. Voor eventuele geschillen in verband met deze website zijn uitsluitend de
rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar Palital gevestigd is.

Palital Feed Additives B.V.
De Tweede Geerden 11
5334 LH Velddriel (NL)
info@palital.com

KVK nummer 70135398

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta